E-Shop

Technické služby

Technické služby poskytují základní služby spojené s činností města, jako je péče o zeleň, městské lesy, místní komunikace a městské objekty. V současné době k těmto činnostem přibyla i péče o nově vybudovanou kanalizaci a ČOV. Město na tuto činnost zaměstnává na trvalý pracovní úvazek 3 zaměstnance a úzce spolupracuje i s Úřadem práce v Kolíně na vytváření pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané.