E-Shop

Revitalizace tří nádrží v lokalitě "Mezihoří"

Město Týnec nad Labem připravuje rozsáhlou revitalizaci tří vodních nádrží v lokalitě "Mezihoří" v Týnci nad Labem.

Pro revitalizaci Týneckých rybníků bylo navrženo celkem 11 opatření.

Mezi opatření nejvyšší priority patří:
· oprava hráze nádrže „C“,
· odbahnění všech nádrží,
· zkapacitnění bezpečnostního přelivu nádrže „B“.

Další opatření mají prioritu č. 2 a jsou to činnosti pro zlepšení stavu nádrží. Do této skupiny je zařazeno:
· opevnění erodovaných břehů,
· oprava návodního opevnění nádrže „D“,
· opevnění výtoku z BP nádrže „D“.

Další doporučená doplňková opatření navržená v rámci obnovy nádrží a zlepšení estetického hodnoty lokality.Mezi opatření patří:
· nový mobiliář,
· úprava vstupu do vody – nádrž „C“,
· úprava levého zavázání hráze nádrže „C“,
· výsadba dřevin,
· udržovací práce.