E-Shop

Městské muzeum

Muzeum zaměřilo svojí činnost na komplexní historii Týnce nad Labem a nejbližšího okolí.

Město Týnec nad Labem je velmi staré sídlo vybudované v posledním výběžku Železných hor,jímž protéká řeka Labe.Muzeum se zabývá jeho bohatou historii,přírodními poměry,historií a vznikem zdejšího průmyslu,vznikem a vývojem ochotnického divadla,vznikem a vývojem kina,kulturou v městě vůbec,politickými poměry,zájmovými organizacemi,slavnými rodáky i slavnými občany i příznivci z řad slavných osobností,jejich životem a vztahem k Týnci nad Labem.

Osídlení Týnce nad Labem se blíží k datu 1.500 let př.n.l.,první písemná zpráva je v Kosmově kronice z roku 1110 a je autentická,v Týnci bylo literátské bratrstvo,bývaly tu velké manévry vojsk rakouského mocnářství, u Týnce nad Labem se bojovalo, ochotnické divadlo tu vzniklo již kolem roku 1800,tělovýchovu a sport tu začali pěstovat již v roce 1892,vznikl tu zajímavý průmysl - to vše návštěvníku přibližuje týnecké muzeum. Ukazuje i život slavných týneckých rodáků,občanů a návštěvníků,kteří měli nějaký vztah k Týnci.

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

Přiložené soubory - archiv Zobrazit archivované soubory Zobrazit aktuálně platné soubory
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Nejsou přiloženy žádné aktuální soubory.
MUZEUM_PLAKAT_STÁTNOST.pdf 456.86 kB Dušan Žmolil 04.05.2017 - 07.05.2017

Expozice muzea

Základní expozice se zabývá,jak již řečeno,historii Týnce nad Labem. Okazuje se tu kopec Kolo,kde bývalo laténské nebo halstadtské osídlení, dále původní fotografie ještě starších zlatých předmětů nalezených u Lžovic v majetku Národního muzea,keramický materiál starého osídleni Ha Vinici,pozůstatky starého pernštejnovského mostu z poloviny 16.století, staré městské pečetě,staré relikvie,staré fotografie tvrze z 15»století, fotografie hrobky Augustina de Millern a generalissima B.M.Melase a jeho ženy Josefiny Loyg de Netky,fotografie kostelů Stětí svatého Jana Křtitele a Panny Marie Sedmibolestné,cechovní artykule,cechovní korbele,fotografie cechovních praporů,kolekce činnosti rodu Pernerů,kolekce činnosti rodu Harrerůjfaksimile zápisu Kosmovy kréniky o Týnci z roku 1110,replika meče generalissima Melase,dar od Napoleona,Sád Marie Theresie,věci z majetku generála di Castiglione,připomínky týneckých perletářů, týneckých kamenolomů,týneckých mlynářů a pivovarníků.Jsou tu vystaveny, faksimile Květů J.H.Pospišila redigování J.K.Tyla dokladujících počátky týneckého ochotnického divadla,fotografie a plakáty z jeho činnosti,dokumenty ukazující na počátky týneckého kina,fotogwrfie hudebního života i dobové plakáty,materiály,fotografie a ceny dokladující týnecký tělovýchovný a sportovní život a počátky týnecké knihovny,týneckého hasičského hnutí a počátky Občanské záložny.Jsou tu materiály o činnosti Afričan clubu Týnec nad Labem a cestovateli Vojtěchovi Vulterinovi z Libé Hory s jeho nádhernými fotografiemi.Ukazují se týnečtí slavní rodáci C.k.komorní pěvec,člen opery Národního divadla,člen G.k.dvorní opery ve Vídni a Městské opery v Hamburku,Vilém Heš,Karel Mensingar,známý bibliotékář milánské Ambrosiány,prof.Jaroslav Perner,pokračovatel Barranda v Systéme Silurie du centws ďe la Bohéme,medailér Václav Santrůček,matka Petra Bezruce,známá krajkářka a výtvarnice Antonie Josefina Janovská,spisovatel František Hampl,skladatelé a interpreti Vilém Gustav Brož,Josef a Václav Beranovi,probošt sedleckého kláštera Ferdinand Housa a další.

Jsou tu i dokumenty a fotografie ukazující působení učitelů a pozdějších ředitelů školy,spisovatele Františka Floae a skladatele V.Buzka,v Týnci nad Labem,kde učili.Muzeum představuje návštěvníkům
korespondenci malíře a redaktora Volných směrů Miloše Jiránka i fotografie jeho maleb z Týnce nad Labem,které jsou v majetku Galerie pražského Hradu.Jsou tu i připomínky na vztah F.X. Šaldy k Týnci nad
Labem.

Vystavovány jsou i fotografie a materiály zájmových organizací v Týnci nad Labem - včelařů,zahrádkářů,rybářů,tělesně postižených,českého červeného Kříže,skautů,pionýrů,Sokola,Orla,DTJ,kynologů,mysliveckého spolku, filatelistů a dalších.Nedílnou součástí muzejních sbírek jsou materiály a fotografie zobrazující Setkání Týnců od počátku jejich historie.
Celou akci vymyslel a započal Týnec nad Labem

Expozice muzea ve fotografii

Generální rekonstrukce muzea v roce 2013

Město Týnec nad Labem obdrželo dotaci na rekonstrukci muzea. Generální oprava čítala výměnu elektroinstalace, topení, opravu stropu, stěn i podlah. Poté byly dodělány nové vitrýny a expozice znovu nastěhována do zrekonstruovaných prostor. Muzeum bylo otevřeno v rámci zahájení školního roku 2013 - 2014.

Slavnostní otevření muzea

Adresa muzea

Muzeum sídlí v budově bývalé obecní školy, kde jsou příhodné podmínky pro jeho činnost.

Muzeum rodu Pernerů a Týnce nad Labem
Komenského náměstí 235
Týnec nad Labem
281 26

Telefon na pracovníka muzea:
Pan Ing. Horymír Žmolil
+420 321 781 231

Kontaktní e-mail:
info@tynecnadlabem.cz

Otevírací doba

Otevírací doba muzea není přesně stanovena, určuje si jí návštěvník, který se předem objedná (nejlépe jeden den předem) a pracovníci muzea na něj budou ve stanovenou hodinu čekat s poutavým vyprávěním jak o expozici muzea, tak o historii a současnosti města.

Muzeum je také otevřeno u příležitostí významných událostí jako je například Setkáni Týnců.

V době otevření výstav vždy každého dne 9,00 - 11,00 a 13,00 - 15,00 Mimo výstavy tyto hodiny zůstávají, ale muzeum je pro veřejnost otevřeno nepravidelně jen některé dny.Existuje však možnost sjednat si návštěvu muzea telefonicky na telefonním čísle 321 781 231 nebo písemně.
 

Vstupné:
Mládež do 15ti let zdarma, ostatní dobrovolný příspěvek na chod muzea Nejméně však 5 Kč.
Doplňkové a ostatní služby.

1. Vypracovává rešerže ke studiu dějin mikroregionu.
2. Vypracovává zprávy o historii Týnce nad Labem na požadovaná témata.
3. Zajistuje pomoc studentům při diplomových a semestrálních pracích.
4. Zajišťuje pomoc rodákům při hledání rodového kmene.

 

Foto, kamera: Muzeum umožňuje fotografování i natáčení kamerou zdarma

Kontaktní telefony:

Ing. Žmolil - pracovník muzea
+420 321 781 231

MěÚ Týnec nad Labem
+420 321 781 100

E-mail:
info@tynecnadlabem.cz

Dopravní spojení

Vlak,autobus:

Týnec nad Labem má vlastní železniční zastávku, kde zastavují osobní vlaky. Je na trati Praha - Česká Třebová.
Týnec nad Labem je i střediskem autobusové dopravy linky Kolín - Týnec nad Labem -Uhlířská Lhota, Týnec nad Labem - Chlumec nad Cidlinou, Týnec nad Labem - Přelouč, Týnec nad Labem - Kutná Hora a Týnec nad Labe - Hořice /Nový Bydžov/ na Trati Praha - Kolín - Nový Bydžov.Nachází se na křižovatce silnic II/327 a 322.

Z dálnice D11 můžete využít sjezd na 50tém kilometru ve směru od Prahy a na km. 62 směrem od Hradce Králové.

 

Bezbariérový přístup:

Muzeum je v přízemí,tedy má bezbariérový přístup.

Parkování:

Bezplatné parkování na náměstí Komenského.